Chiều Tiệc Ly

Sáng tác: Tin Yêu
Thể hiện: Trung Đông
Download: Nhấn vào đây

     

Thông tin nhạc sĩ

Nhạc sĩ Tin Yêu – www.nhacsitinyeu.com

90A bis, Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12, TPHCM.
Email: tin_yeu3000@yahoo.com

Phone: 0914.210.830